Wijksportvereniging Kalsdonk Wijksportvereniging Kalsdonk

Slideshow

Welkom op de site van Wijksportvereniging Kalsdonk

 

Wijksportvereniging Kalsdonk bewegen voor iedereen

 

Wie zijn wij

Door het bieden van een gevarieerd sportprogramma willen we alle bewoners uit de wijk Kalsdonk uitdagen om met elkaar in beweging te komen, grenzen te verleggen en angsten te overwinnen. Iedereen kan zo op zijn/ haar eigen niveau, sport en bewegen als leuk ervaren. We maken hierin geen onderscheid als het gaat om achtergrond maar houden wel graag rekening met sport specifieke eisen zodat iedereen zich tijdens elke activiteit welkom en veilig kan voelen


Kinderen
We leven in een maatschappij waar tv, computerspelletjes en social media steeds meer de boventoon voeren in het leven van steeds jongere kinderen. Als gevolg hiervan zien we dat kinderen op steeds jongere leeftijd last krijgen van overgewicht, slechtere lichamelijke conditie en ook sociale contacten verdwijnen naar de achtergrond.

Naast het lichamelijke aspect heeft met elkaar sporten ook invloed op sociaal vlak. Tijdens het bewegen leer je rekening houden met elkaar en op een juiste manier met elkaar om te gaan. We stimuleren kinderen om naar te elkaar kijken en te leren van elkaar.
Je leert van alles terwijl je beweegt; wat is bijvoorbeeld belang van (spel-)regels? Je leert elkaar aanmoedigen en bewonderen, elkaar helpen en samenwerken. Hoe zit een groep in elkaar en hoe maak je deel uit van die groep?

We hopen een leuke opstap neer te zetten naar de prachtige reguliere sportverenigingen die Roosendaal rijk is. Wil je dus vaker die leuke sport beoefenen, op misschien zelfs op wedstrijd niveau? Aarzel dan niet en vraag naar de mogelijkheden om door te stromen!

Onder het kopje 'lid worden' in het menu kunt u uw kind digitaal inschrijven.

De contributie kan over gemaakt worden  op rekeningnummer NL30 INGB 0006568417, t.n.v. Wijksportvereniging Kalsdonk. O.v.v. Naam kind en sport

Volwassenen

Natuurlijk zijn we er ook voor de volwassen wijkbewoner. We bieden verschillende activiteiten aan om zo alle volwassenen in beweging te krijgen om op een leuke manier met elkaar te werken aan een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan voetbal voor mannen, Cardio kickboksen voor vrouwen, vrouwensport en MBVO. We werken vraaggericht, dus heeft u een andere sport in gedachten die hier niet tussen staat Neem dan vooral contact op om te praten over de mogelijkheden.


Ter info
Natuurlijk kunnen we dit alles niet realiseren zonder onze partners, vrijwilligers en professionals uit de wijk. Continue zoeken we verbindingen om elkaar te kunnen versterken. Onder het kopje partners stellen wij onze partners graag aan u voor.

 

 

 

 

 

       

 

Partners

Gemeente Roosendaal         


 KPO Roosendaal